Stand van zaken landelijke (subsidie)regelingen

De Groot Klimaat is u graag van dienst bij het indienen van uw subsidieaanvraag

Den Haag

vloer- en dakisolatie weer beschikbaar

Er kan weer subsidie worden aangevraagd op vloer- en dakisolatie tussen 1 maart 2015 en 15 november 2015. 

Het subsidiebedrag van de gemeente Den Haag voor de aanleg van dak- en vloerisolatie bedraagt € 12,50 per m² tot een maximum van 50% van de daadwerkelijke kosten.  meer informatie op: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-dak-en-vloerisolatie.htm

subsidie Groendak

Gaat u een groen dak op uw woning in Den Haag aanleggen? Dan kunt u in 2015 subsidie krijgen van de gemeente.

Onderzoek eerst of uw dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. U kunt dat bijvoorbeeld vragen aan een erkend (dakdekkers-)bedrijf. Voor de aanleg van een groen dak kunt u 40% van de aanlegkosten gesubsidieerd krijgen tot € 10.000 per aanvraag.

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Subsidie-groene-daken.htm

Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude wil duurzaamheid stimuleren. Daarom heeft de gemeente een duurzaamheidsfonds opgezet, dat u alle hulp biedt bij het isoleren en energiezuinig maken van uw huis. 

Op www.energievoordetoekomst.nl kunt u meer informatie vinden over de subsidie. U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 25% van de materiaalkosten met een maximum van €1000,-. Een belangrijke regel is dat de maatregelen nog uitgevoerd moeten worden, reeds uitgevoerde maatregelen komen dus niet in aanmerking voor de subsidie.

Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidlening met een minimaal leningbedrag van € 2.500,- en een maximaal leningbedrag tot €15.000,-.

Leiden

Vanaf 20 februari 2014 stelt de gemeente Leiden een subsidie voor energiebesparende maatregelen ter beschikking. Het maximale subsidiebedrag is €1.000,-. 

De subsidie is bestemd voor woningeigenaren én voor huurders (met toestemming van de verhuurder).

Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidlening met een minimaal leningbedrag van € 2.500,- en een maximaal leningbedrag tot €15.000,-.

Voor een lening komen alleen woningeigenaren in aanmerking.

Voor beide regelingen geldt: EERST AANVRAGEN EN DAN PAS AAN DE SLAG!

Rijswijk

Particuliere huiseigenaren kunnen vanaf 11 januari 2013 bij de gemeente een lening met een lage rente aanvragen voor energiebesparende of andere duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. De lening is de eerste 3 jaar aflossingsvrij. Leningen zijn mogelijk van 7500 euro voor 10 jaar of 15000 euro over 15 jaar. De rente is circa 2- 2,6%, afhankelijk van moment van aanvraag.

Nationaal Energiebespaarfonds

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen particuliere huizenbezitters leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen 2.500 en 25.000 euro. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De exacte rentepercentages worden begin 2014 bekend gemaakt. De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen, deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag), installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraaggestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen en hoog rendementsketels. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

EIA on in 2014 weer beschikbaar

Ook in 2014 is EIA weer beschikbaar als fiscale maatregelen om energiebesparing te stimuleren. De regeling onveranderd van toepassing op de meest gangbare maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen en LEDverlichting. Met de extra investering aftrek kan 41,5% behaald u tussen de 8,3% en 15,7% belastingvoordeel, bovenop de reguliere aftrek en BTW voordelen als ondernemer. De minimale investering om in aanmerking te komen voor EIA is € 2.500,-. 

BTW TERUG TE VORDEREN OP ZONNEPANELEN

Graag informeren wij u over de mogelijkheden om als particulier BTW terug te vragen over de gedane investering. 

Terugvorderen is mogelijk indien de panelen zijn geplaatst na 20 juni 2013. 

De administratieve handelingen zijn vrij eenvoudig en omvatten de volgende stappen: 
a. Aanvragen BTW nummer als starter zonder ondernemersstatus (formulier is bijgesloten) 

b. U ontvangt binnen circa 5 werkdagen een BTW nummer 

c. Met dit BTW nummer doet een eenmalig een BTW aangifte. Als voorbelasting voert alle BTW op die betrekking hebben op de installatie van de zonnepanelen (inclusief noodzakelijk elektrawerkzaamheden en/of advieskosten) 
Als af te dragen BTW vermeldt het forfaire bedrag afhankelijk van de capaciteit van het zonnepanelen systeem. (zie bijlage

d. Na ontvangst van uw teruggevorderde BTW kunt de belastingdienst verzoeken tot ontheffing van verdere administratieve handelingen. 

Voor mensen die tussen 1 april en 20 juni zonnepanelen hebben geplaatst zijn speciale overgangsregeling. Ook dit kunt u lezen in de bijlage. 

EXTRA FINANCIERING VOOR ENERGIENEUTRALE HUIZEN

Voor woningen die Energieneutraal worden gebouwd of gerenoveerd kan tot 13.500 euro extra hypotheek worden verkregen. Ook zijn er meerdere hypotheek verstrekkers die lagere hypotheek rente verstrekken bij een beter energielabel. Dit kan oplopen tot een besparing van honderden euros per jaar.

FISCALE MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERNEMERS

Als ondernemer zijn er mogelijkheden om de BTW over uw zonnepanelensysteem terug te vragen. Daarnaast zijn er diverse fiscale aftrekmogelijkheden zoals de EIA (energieinvesteringsaftrek) en de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Dit kan ook wanneer de investering niet in uw bedrijfspand plaatsvindt.

 

Meer Weten?

De situatie van de subsidies kan zeer snel veranderen. Voor vragen over of begeleiding bij subsidieaanvragen kunt u contact opnemen met De Groot Klimaat.  Klik hier voor de pdf!

Twitter

"We think about your ENERGY tomorrow!"