Modulerende gelijkstroompompen

Energiezuinige A label pomp

Vloerverwarmingspompen draaien vaak het hele jaar door en gebruiken daardoor ongemerkt veel energie. Op dit moment zijn veel verwarmingssystemen voorzien van standaard pompen. Hierdoor wordt er onnodig veel stroom verbruikt – wel tien keer meer dan de nieuwste generatie pompen verbruiken. Deze HR energiezuinige A-label pompen passen automatisch de hoeveelheid water die door de pomp stroomt aan naar de hoeveelheid water die daadwerkelijk nodig is. Drukgestuurde pompen blijven dus wel draaien! 

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verbruiken de standaard pompen vaak zelfs meer dan veel andere bekende grootverbruikers van energie in woonhuizen. Binnenkort mogen daarom in de Europese Unie alleen nog energiebesparende Hoog Rendement-pompen worden verkocht.

Hebt u een warmwater comfort systeem met circulatie? Ook dan is de inzet van temperatuur geregelde gelijkstroompompen een goede keuze.

Pompschakelaar

Een andere mogelijkheid om te besparen op de energiekosten van de vloerverwarmingspomp is een pompschakelaar. Een pompschakelaar meet de temperatuur van de aanvoerleiding naar de vloerverwarming. Wanneer deze onder een bepaalde temperatuur komt, wordt de pomp uitgeschakeld. De pompschakelaar zorgt er ook voor dat de pomp één keer per dag zo’n 15 minuten draait wanneer ergeen verwarming nodig is. Hiermee wordt voorkomen dat de pomp vastloopt. De terugverdientijd van een pompschakelaar is afhankelijk van uw huidige type pomp, maar kan al binnen een jaar worden terugverdiend en verlengd bovendien de levensduur van uw verwarmingspomp. Een pompschakelaar heeft echter als nadeel dat er wisselende temperaturen in het vloeroppervlak kunnen optreden en deze het rendement van de HR-ketel verlaagd. De montage van de voeler is cruciaal om de werking te garanderen. Advies is contactpasta te gebruiken voor een snelle reactie van de schakelaar!

Bestaande pomp vervangen

Met de vervanging van uw huidige vloerverwarmingspomp of andere circulatiepompen ( strangen) door een hoogrendementspomp in combinatie met een pompschakelaar, kan een energiebesparing op het pompgebruik per saldo tot 90% worden bereikt. Hierdoor is een voortijdige vervanging van uw oude standaard pomp meestal al na enkele jaren terugverdiend. 

"we think about your ENERGY tomorrow!"

De Groot Klimaat | Krabbescheer 16 | 2481 CK Woubrugge
T: 0172-518312 | E-mail: info@dgklimaat.nl