Gas op maat

De Nederlandse gasassociatie KVGN heeft een brochure uitgegeven over de manier waarop de gassector kan bijdragen aan het verminderen van Co2. Uitstoot. Centraal daarin staat het principe “Gas-op Maat”.

De samenleving staat voor een grote opgaven de energie voorziening rond 2050, klimaat neutraal te maken. Het systeem van de levering van energie gaat drastisch veranderen. Al beseffen veel mensen dit nu nog niet.

Een overgang naar een klimaat neutrale energie voorziening zal en moet leiden tot een flexibilisering van het hele energie systeem. Wil er een succesvolle energie transitie gaan plaatsvinden zal er gekozen moeten worden voor elektriciteit, zonnewarmte en gas op maat en deze energie krachten hybride en intens met elkaar te laten samenwerken om richting 2050 de uitstoot van Co2 tot nul te reduceren.

Gas anders

Het inzetten van gas zal wijzigen. Van een standaard gas voorziening zal het gaan naar aanvullend of “ op maat”. Met andere woorden gas zal ingezet gaan worden op die tijden dat elektra of andere warmtebronnen onvoldoende capaciteit of rendement leveren of technisch niet haalbaar is. Te denken valt aan proces warmte of bij buiten temperaturen onder de nul graden of iets daarboven. Dat wil zeggen dat per situatie wordt bekeken welke energie vormen op dat moment de meeste klimaat winst op levert. Wij van DG Klimaat, zijn overtuigt dat we af gaan op “ altijd gas” naar “ “Gas-op-Maat”. Door een maatwerkaanpak aan onze klanten aan te bieden inzake de levering van aardgas, het inzetten van innovaties en hernieuwbare- of/en zonne-energie aangevuld met andere energie dragers ( bodem-of oppervlaktewater energie )of energie opslag, kan een samenspel aan oplossingen worden aangedragen naar klimaatneutraal. Lees in dit geval echt Co2 neutraal.

De brochure Gas-op-Maat is te vinden op de website www.kvgn.nl

Deze brochure onderbouwd ons standpunt dat het beter is eerst een tussenvorm te kiezen dan kan worden gewacht op iets wat in de toekomst allemaal mogelijk is! Ook zet het vraagtekens bij de visie die nu wordt verkondigt dat gas schadelijk zou zijn. Dit is echt te algemeen gesteld. Lees onderstaande case.

De vraag rijst: Is ‘all-electric’ wel de oplossing?

De indruk wordt nogal eens gewekt dat alle gassoorten en de daarbij behorende infrastructuren ter zijde moeten worden geschoven voor de ‘all-electric’ –oplossing. Men vergist zich behoorlijk wat de maatschappelijke kosten zullen zijn om 7 miljoen huishoudens van het elektriciteit net alleen afhankelijk te maken. Het elektriciteitsnetwerk kan niet als grootschalige buffer dienen zoals nu bij benadering wordt gesuggereerd. Er kan namelijk geen energie worden opgeslagen in het elektriciteitsnetwerk. Wij zetten dan ook vraagtekens bij de business-case rondom nul-op-de-meter woningen, zoals dit grootschalig wordt verkondigd. U kent het wel: de opwekkingen en de afname van energie moet dan nul zijn. Maar is dit dan ook Co2 neutraal?

Kijk eens even mee in de praktijk:

Er wordt stroom opgewekt. 20 % kan de warmtepomp tijdens het opwekken direct omzetten in warmte, omdat de opwekking en werktijd van de warmtepomp ongeveer gelijke tred houd. De overige 80 % gaat in het elektriciteitsnet. De elektriciteit die vervolgens op een ander tijdstip uit het net wordt onttrokken, zorgt voor een aanzienlijke Co2 uitstoot. Daar zijn de kolencentrales debet aan. Maar we produceren voorlopig tot ver in 2050 geen voldoende groene stroom en hebben de kolencentrales nog wel even nodig, willen we de stroom prijs betaalbaar houden. Met andere woorden de zo genaamde nul op de meter woningen reduceren een geringe Co2 uitstoot. Het beeld wordt wel verbeterd als een de ‘all-electric’ –oplossing wordt gekoppeld aan hoogwaardige zonne-collector installaties. Want deze zijn in staat om 70 % van het gasgebruik te reduceren. De de ‘all-electric’ warmtepomp wordt dan gebruikt als achtervanger of wel back-up systeem. Energie opslag door smart-grid ( accu wand ) is nog beperkt leverbaar en ook kostbaar.

Gas en elektriciteit als energie dragers hebben beiden hun sterke en zwakke punten. Eigenlijk vullen ze elkaar perfect aan onder meer wat betreft energie opslag, distributie (denk aan energie verliezen), flexibiliteit en capaciteit. Het wordt in de toekomst nog belangrijker zodanig een energie bron of bronnen mee te nemen in het gebouw ontwerp dat er een “ echte” Co2 besparing kan worden behaald. Dat we dus ook echt nul op de meter woningen krijgen welke geheel automatisch een keuzen maakt in de energie selectie, zon, elektriciteit of/en gas.

Wij van DGKlimaat gaan voor een toekomst gerichte installatie met ‘Gas-op-Maat’ hybride ingezet met zone energie en elektra

Dan zit u werkelijk “ verantwoord warm”

"we think about your ENERGY tomorrow!"

De Groot Klimaat | Krabbescheer 16 | 2481 CK Woubrugge
T: 0172-518312 | E-mail: info@dgklimaat.nl