Algemeen

Als installatiebedrijf bieden wij u het volgende service-onderhouds abonnement met beperkte storingsgarantie aan ten aanzien van gasgestookte apparatuur ten behoeve van de warmwatervoorziening en de verwarming.

Het doel van ons onderhoudsprogramma is: veilig en energiezuinig uw gasapparatuur in werking houden tegen een billijk tarief.
Eens per twaalf (12) maanden zal een servicemonteur van Dgklimaat voor u een onderhoudsbeurt uitvoeren.

Voor gasapparatuur zullen de werkzaamheden bestaan uit

 • Het plegen van onderhoud aan Cv-ketels conform de instructies van de fabrikant.
 • Het controleren van de in de installatie aanwezige meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
 • Controle op het beluchting-, ontluchting en rookgasafvoersysteem.
 • Het opheffen van toestelstoringen binnen 24 uur na melding.
 • Het opheffen van installatiestoringen na afspraak.

Toestel storingsgarantie

 1. Voor storingen met betrekking tot gas en elektra die na de jaarlijkse controle aan het licht treden, worden geen arbeidskosten berekend, mits binnen de termijn van twaalf (12) maanden en uitgevoerd door ons bedrijf.
 2. Storingen en gebreken aan pompen, kleppen of de warmtewisselaar, kortom redenen om het Cv-water of tapwater af te tappen, worden in het dan geldende uurtarief berekend.
 3. Materiaalkosten van eventuele vervangende onderdelen worden in rekening gebracht.
 4. Indien wij in overleg met u de fabrikant van het toestel inroepen, worden de kosten van de fabrikant doorberekend.
 5. Gratis storingen verhelpen: voor storingen binnen 14 dagen na ons onderhoudsbezoek bij u, bent u ons geen voorrijkosten verschuldigd. Voor storingen gemeld nadien, wordt een tarief berekend van 57,47 euro inclusief BTW (dit geldt niet voor Woubrugge).

Niet in het abonnement is / zijn opgenomen

 1. Werkzaamheden aan de installatie;
 2. Het tussentijds vullen van de installatie;
 3. Reparaties ontstaan als gevolg van bevriezing;
 4. Geleverde materialen;
 5. Storingen die zijn ontstaan door zelfwerkzaamheden.

Abonnementsgelden

Abonnementsgelden zullen zoveel mogelijk direct met u worden afgerekend. Betaling kan geschieden per bankcheque, automatische incasso of contante betaling. Indien dit niet mogelijk is vragen wij u een vergoeding voor de te maken administratiekosten. 

Duur van het abonnement

Het abonnement heeft een duur van één (1) jaar en wordt stilzwijgend verlengd zonder schriftelijke opzegging een maand voor het einde van de lopende periode.

Tarieven

Het abonnementstarief bedraagt per toestel per woning 97,60 euro inclusief  21%  BTW.

Naast ons abonnementstarief zijn geen bijkomende kosten verschuldigd ter zake van het te verrichten onderhoud aan uw gasapparatuur. 

Onderlinge geschillen, voortspruitend uit het werk of het abonnement, worden in redelijk overleg tussen beide partijen opgelost.

Melding van onze komst

Wij zullen u van te voren berichten en zo mogelijk het tijdstip aankondigen waarop de onderhoudsbeurt zal plaatsvinden. Indien de geplande afspraak u niet uitkomt verzoeken wij u om ons hiervan te berichten, zodat met uw medewerking ons onderhoudstarief laag kan blijven. Indien er geen afmelding uwerzijds komt (dan wel het liefst per mail, per telefoon of  brief, ) worden door ons de voorrijkosten in rekening gebracht.

Mantelovereenkomst

Voor vijf (5) jaar vast en in opdracht van één (1) bewonersvereniging o.g. als zijnde een rechtspersoon, geldt voor bovengenoemde werken een kortingsstaffel.

 • Per 5 CV onderhoud – 10%

Bij opdracht wordt hiervoor een aparte mantelovereenkomst gesloten op naam van de bewonersvereniging o.g.

De dato: 03-11-2023

"we think about your ENERGY tomorrow!"

De Groot Klimaat | Krabbescheer 16 | 2481 CK Woubrugge
T: 0172-518312 | E-mail: info@dgklimaat.nl