Voordelen van APsystems micro omvormers

Voordelen Micro Omvormers:

 • Bij gedeeltelijke schaduw leveren alleen de betroffen panelen minder opbrengst. Geen invloed op de anderen.
 • Alle verschillende dakhoeken en oriëntaties zijn tegelijk in 1 systeem te gebruiken.
 • Vervuilde panelen hebben geen invloed op de schone panelen.
 • Bij ongelijke veroudering van panelen is er geen invloed van 1 paneel op het geheel.
 • De tolerantie van de panelen is niet van invloed. Ieder paneel draagt bij wat hij kan, onafhankelijk van de anderen.
 • Geen geluid of warmte producerende apparaten in huis.
 • Geen hoge gelijkspanning op het dak, voor een grotere veiligheid.

Extra voordelen APSystems Micro Omvormers:

 • Werkt al bij veel minder licht dan andere Micro Omvormers. MPPT blijft werken tot ver onder de 20V. Net dat Wattje meer en langer in ochtend en avond!
 • Alle 1-fasige APsystems micro omvormers hebben alle ingangen ook aparte MPPT’s voor regeling en monitoring per paneel.
 • Voor het opstarten en functioneren van de APSystems microomvormers is geen Monitoringunit (ECU) nodig.
 • Normaliter functioneert de monitoring in 5 minuten. Er is geen conflict (in de communicatie) met buren die microomvormers hebben. 
 • Het montage frame is direct geaard bij plaatsing van de Micro Omvormer.
 • Langere levensduur doordat de omvormers geheel zijn ingegoten en daar mee tegen vocht en hotspots zijn beschermd.
 • De ingangen en daarmee de panelen, zijn geheel geïsoleerd van het lichtnet: Veiligheid!
 • De limiet voor monitoring voor 1 systeem is 100 omvormers.
 • De monitoring unit hoeft niet in de keten van omvormers te worden opgenomen. 
 • Voldoet aan de 6 mA systeemverklaring. Conform de NPR 5310 welke geldt voor Nederlandse zonnepaneel installaties.

APsystems Micro Omvormers versus Power Optimizers:

 • Power Optimizers zijn serieel geschakeld en bouwen daardoor hoge gelijkspanningen op. De bijbehorende inverters hebben een ingangsspanningsbereik tot bijv. 950VDC. Dit zijn uiterst gevaarlijke spanningen die dus voorkomen op de kabels tussen de panelen, optimizers en de omvormer.
 • Bij een APsystems micro omvormer zijn de gelijkspanningen nooit hoger dan die van 1 paneel (ca. 35VDC). De hoogste spanning op het dak is de 230 VAC vanuit de meterkast. Deze wisselspanning is subtantieel minder gevaarlijk dan de hoge gelijkspanning bij de Power Optimizers.
 • Bij Power Optimizers staan alle units in serie. Men verkoopt de systemen wel eens als “bijna parallel”. Zoiets bestaat niet en is onzin. Hierdoor zal er altijd een onderlinge invloed zijn tussen de verschillende panelen. De optimizers zorgen er wel voor dat de onderlinge invloed geminimaliseerd wordt maar nooit geheel weggenomen. Indien er meerdere panelen in een string van optimizers in de schaduw komen, zal het systeem mogelijk niet goed werken daar dan de minimale drempel spanning van de omvormer niet wordt gehaald.
 • Valt 1 power optimizer compleet uit (open uitgang) dan zal de gehele string power optimizers niet meer functioneren. Het detecteren van de defecte unit is lastig.
 • Bij APsystems micro omvormers is geheel geen onderlinge beinvloeding mogelijk daar alles altijd echt parallel staat. Een los paneel of kapotte omvormer heeft geen invloed op de andere panelen / omvormers. In de monitoring blijft de defecte unit eenvoudig zichtbaar.

 

APSystems micro omvormers starten al erg snel. Bij weinig licht al opbrengst.

Systeem A: Bij 13,9 V wordt al 1 W geproduceerd

Systeem B: Bij 12,3 V wordt al 2 W geproduceerd.

Zonnepanelen zonder schaduw. Beperkt opbrengst verschil.

Zonnepanelen met schaduw op 2 cellen. Het opbrengst wordt meer zichtbaar.

Zonnepanelen met een strook schaduw. Het opbrengstverschil is zeer groot.

Zonnepanelen met vervuiling. Het opbrengstverschil is significant.

"we think about your ENERGY tomorrow!"

De Groot Klimaat | Krabbescheer 16 | 2481 CK Woubrugge
T: 0172-518312 | E-mail: info@dgklimaat.nl