SolarFreezer

Lente

In het voorjaar vangen we warmte op met de thermische collectoren. Deze warmte wordt gebruikt door de warmtepomp voor het maken van warm tapwater en voor het verwarmen van het huis. Als de temperatuur van het water in de bufferzak nog onder de 15 oC is, dan gebruiken we de warmte ook om de bufferzak te verwarmen. Dit is onze ‘warmte-voorraad’ voor als er te weinig warmte beschikbaar is in de buitenlucht.

Zomer

In de zomermaanden ‘vangen’ we warmte met de thermische collectoren die achter het zonnepaneel zijn geplaatst. Deze warmte gebruikt de warmtepomp om warm tapwater te maken voor het douchen. Deze warmte is dag en nacht aanwezig, afhankelijk van de buitentemperatuur. Als de zon schijnt is er meer warmte die we kunnen vangen, dan wanneer het nacht is. Maar ook in de nacht kunnen we warmte vangen.

Herfst

In het najaar vangen we de warmte die nodig is voor het maken van warm tapwater en het verwarmen van de woning met de thermische collectoren. De bufferzak is na de zomer periode op een maximale temperatuur van 24 oC. Maar als de temperatuur in de bufferzak lager wordt doordat we energie eruit halen, dan proberen we de bufferzak weer zo snel mogelijk te vullen met warmte.

Technische info

SolarFreezer bufferzak

  • Standaard Afmetingen: 4,0 x 6,0 x 0,5 m3

  • Vloeistof voor uitwisseling: 4,0 x 6,0 x 0,5 m3
  • Vloeistof voor opslag: Water


De bufferzak wordt op locatie ingemeten en op basis van de situatie geproduceerd

Thermische collectoren

 • Afmetingen: 99 x 165 x 4 cm
 • Vloeistof: water-glycol mengsel (-20 °C)
 • Opslagvolume: 13,6 liter
 • Warmteopnemend oppervlakte: 12.800 cm2
 • Thermisch paneel: Polypropyleen UV-stabiliteit
 • Maximum temperatuur: +70 °C
 • Thermische opbrengst (De Bilt): 3,7 GJ/jaar per paneel

Product configuraties

  • #1 – 6 kW SolarFreezer systeem

 • Modulerende warmtepomp: NIBE F-1255-6 kW, met geïntegreerde 180 liter boiler
 • Thermische buffer: 1 bufferzak
 • Thermische collectoren: 8 thermische collectoren
  • #2 – 6 kW SolarFreezer systeem

 • Warmtepomp: NIBE F-1155-6 kW
 • Boiler: NIBE 300 of 400 liter
 • Thermische buffer: 1 bufferzak
 • Thermische collectoren: 8 thermische collectoren
  • #1 – 12 kW SolarFreezer systeem

 • Warmtepomp: NIBE F-1255-12 kW, met geïntegreerde 180 liter boiler
 • Thermische buffer: 2 bufferzakken
 • Thermische collectoren: 12 thermische collectoren
  • #2 – 12 kW SolarFreezer systeem

 • Warmtepomp: NIBE F-1155-12 kW
 • Boiler: NIBE 300, 400 of 500 liter
 • Thermische buffer: 2 bufferzakken
 • Thermische collectoren: 12 thermische collectoren
  • 16 kW SolarFreezer systeem

 • Warmtepomp: NIBE F-1155-16 kW
 • Boiler: NIBE 300, 400 of 500 liter
 • Thermische buffer: 2 bufferzakken
 • Thermische collectoren: 16 thermische collectorenSpecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

"we think about your ENERGY tomorrow!"

De Groot Klimaat | Krabbescheer 16 | 2481 CK Woubrugge
T: 0172-518312 | E-mail: info@dgklimaat.nl