SEDUM op uw platte dak heeft veel voordelen.

Dakbeplanting kan het binnenklimaat verbeteren. Traditionele platte daken kunnen in de zomer voor onaangename temperatuurschommelingen zorgen. Het toepassen van een groen ofwel een SEDUM dak is een goede oplossing voor dit probleem. Als er een goede dakbeplantingspakket wordt aangebracht met een hogere opbouwdikte kunnen de temperatuurschommeling sterk verminderen. Een vlak dak met bitumen bedekking kan in de zomer wel 80 ºC worden. Dakbeplanting isoleert en brengt de warmtelast terug naar een graad of 35 ºC en voorkomt dat het dakisolatiepakket zulke hoge temperaturen bereikt. Dat effect is in de onderliggende ruimten goed voelbaar.

Het SEDUM heeft een zon-warmte isolerend effect waardoor het binnenshuis in de zomer koeler blijft. Door de verdamping hebben groendaken een gunstig effect op de omgevingstemperatuur. Met een SEDUM dak kan de koellast van het gebouw sterk afnemen en helpt zo mee aan een energiereductie per m². In de winter heeft het een isolerende werking met minder stookkosten tot gevolg als tussen het SEDUM pakket en het dakvlak een PCM worteldoek wordt geplaatst. PCM is een materiaal gebonden zoutsubstantie of wassubstantie, welke energie kan opslaan. Zie PCM elders op onze website. Daardoor wordt in de winter 7 tot 9 graden temperatuurverschil gecreëerd, waardoor warmte uittreding in de winter wordt vertraagt of wordt vastgehouden. PCM werkt in de zomer net andersom. Het helpt samen met het SEDUM dak dat het dakisolatiepakket niet onnodig wordt opgewarmd. In de zomer is het dan weer frisser en aangenamer doordat de oppervlaktetemperatuur van het dak minder hoog oploopt dan bij een plat dak.

Dit effect is vergelijkbaar met een kerk of grot. De temperatuur in het gebouw wordt constanter. In het vakjargon heet dit: thermische belasting. Dit effect wordt vanzelfsprekend sterker bij toenemende dikte van het SEDUM in combinatie met PCM worteldoek.

Eén kg PCM worteldoek staat gelijk aan 30 kg thermisch beton. Er kan geen exacte isolatiewaarde aan een vegetatiedak met PCM worteldoek gegeven worden, maar AirAware ® kan u wel verder helpen dit innovatieve idee verder uit te werken. Groendaken voorkomen hoge binnentemperatuurschommelingen. Een Sedum dak met PCM worteldoek maakt koelen in de onderliggende ruimten in veel gevallen dus geheel overbodig. Zie het “als de meest ecologische thermische dakisolatie“, wat op dit moment leverbaar is. Over de isolerende werking van een SEDUM dak valt heel wat te zeggen: koel in de zomer (als een kelder, kerk of grot), minder verwarming in de winter omdat PCM worteldoek temperaturen hoger dan 20 ºC opslaat en bij afkoelen van het gebouw weer afstaat. Maar ….. er kan geen exacte isolatiewaarde aan een vegetatiedak worden gegeven!! Iedere berekening blijft een benadering omdat aan teelaarde en planten samenstelling, formeel geen vaste rekenwaarde kan worden toegekend. De wisselingen van nat en droog pakket, zijn tevens een variabele en helpt daaraan mee. Bijgaand een artikel in pdf-formaat van de heer G. Smits (VBB): Isolatiewaarden groendaken 2009-3 P20-23 met een uitgebreide visie op het thermisch isoleren van een begroeid dak.

Geluidsisolatie:

Groendaken hebben ook een geluiddempende werking. Afhankelijk van het gebouw en dakhelling heeft men binnenshuis minder last van verkeers- en andere omgevingsgeluiden. Bij veel aaneen gesloten groen of SEDUM daken kunnen ze bijdragen om omgevingsgeluiden gedeeltelijk absorberen en draagt SEDUM dus bij aan een verbeterende leefomgeving. De geluidsabsorptie neemt toe bij een dikker groenpakket (massawet). Het soort dakbeplanting verhogen de geluidsisolatie met ongeveer 8 dB. De isolatie tegen contactgeluiden (regen, hagel) wordt zelfs bij beperkte dikten beter. Ook uittredend geluid vanuit een bedrijfsgebouw wordt beperkt. (Geluiddemping 4 dB bij 2 cm dikte en 40 dB bij 12 cm dikte). Deze voordelen komen vooral tot uiting in gebieden waarbij de gebouwen in de aanvliegroutes van vliegvelden liggen, bij snelwegen en bij industriële gebouwen dichtbij woonwijken liggen, waar normaal niet strenge geluidsnormen kunnen voldoen is een SEDUM dak een groene oplossing. Maar er zijn tal van toepassingen te vinden in de stad, denk aan discotheken, muziekpodia, vliegverkeer en snelwegverkeer etc. etc. waar een groen SEDUM dak of gevel kan bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast. AirAware ® wil architecten dan ook aanmoedigen meer met SEDUM daken en gevels te doen in combinatie met faseovergangsmaterialen.

SEDUM compenseert de CO2 uitstoot in de bebouwde omgeving. Enkele Gemeenten in Nederland subsidiëren groen of SEDUM daken. Een gezond tapijt van SEDUM zet veel CO2 om in zuurstof en verminderen zo de Co2 uitstoot. SEDUM vangt fijnstof op en zet dat om in plantvoedsel zover als fijnstof organisch materiaal is. Daarnaast neemt de biodiversiteit rondom SEDUM daken toe. De keuze van de beplanting heeft daar één op één invloed op. Het houd water langer vast en daarmee wordt het rioolstelsel ontlast en kan wateroverlast worden voorkomen.

ENERGIE DAK

Een combinatie van SEDUM plantendak en zonnepanelen of collectoren. Het hoeft geen betoog om, als u dan toch wat wilt doen met uw vijfde gevel van uw pand, dit gelijk maar te completeren. De volgende uitgangspunten zou u zichzelf kunnen stellen. Mijn dak moet voldoen aan:

Waterdichtheid waterkerende laag langer dan 30 jaar zonder onderhoud

  • Koellast verminderen (dikte van het SEDUM pakket)
  • Voorkomen van koellast (PCM worteldoek toepassen)
  • Geluidsoverlast omgeving verminderen (absorptie omgeving geluiden)
  • Intern geluidsoverlast opvangen om aan de geluidsnorm te voldoen
  • Bijdrage leveren aan een gezonder werkomgeving en minder CO2 uitstoot per m² bebouwd oppervlak
  • Groen (SEDUM) dak moet een bijdrage leveren aan het verlagen van de exploitatiekosten en onderhoud van het gebouw en energie reduceren.

Een ‘Energiedak’ is een dak waarop energie wordt opgewekt bijvoorbeeld met zonnepanelen (PV), licht- of thermische warmtecollectoren of (wokkel) windmolens. Het dak is dan niet alleen letterlijk groen van de planten maar ook groen in de symbolische betekenis. Beplanting heeft een positief effect op het rendement van de energieopbrengst van PV panelen.

AirAware verstrekt een deskundig advies om te komen tot een hoger ambitieniveau van uw dak, uw vijfde gevel waar energie uit te halen is!

Energiedaken zijn van nu en van de toekomst. Denk aan combinaties van het zonnepanelendak, het groene dak, windmolens, zonneboilers, kortom alle manieren van duurzaam omgaan met het dak. Energiedaken staan voor vrije energiewinning en zorgen voor aanzienlijke reductie van energiekosten en CO2

Zonnepanelen op groene daken

Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen een groendak of het plaatsen van zonnepanelen. Sterker nog, een groendak en zonnepanelen versterken elkaars werking! Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een lage omgevingstemperatuur. Op bijvoorbeeld een zwart bitumendak kan de temperatuur oplopen tot circa 65 ºC waardoor zonnepanelen aan rendement verliezen. Op een groendak blijft de temperatuur laag (tot circa 36 ºC), hierdoor wordt het rendement van zonnepanelen vergroot met 9 tot 16% meer opbrengst. De fotovoltaïsche modulen van de zonnepanelen werken efficiënter als gevolg van het koelende effect van een groen Sedum dak. Daarnaast zorgt de lagere temperatuur ook voor minder slijtage van het zonnepaneel en gaat dus langer mee. De dakbedekking gaat zelfs zo’n  twee tot drie keer langer mee. Ook de biodiversiteit in de stad of industrieterrein wordt bevordert omdat andere planten zich zullen vestigen op de schaduwrijkere plekken onder de panelen (een netwerk van verschillende microklimaten). De planten moeten wel licht krijgen onder de panelen maar dat hoeft geen zonlicht te zijn (de zonnepanelen circa 30 cm boven het dak houden). Ook voor de ballast van de zonnepanelen gebruiken we natuurlijk het groene dak, dit wordt als tegengewicht op en over het draagsysteem gelegd. Dus Groendak en zonnepanelen: DOEN.

 

"we think about your ENERGY tomorrow!"

De Groot Klimaat | Krabbescheer 16 | 2481 CK Woubrugge
T: 0172-518312 | E-mail: info@dgklimaat.nl